Skip to main content

Contributie

Nieuwe leden kunnen alleen toetreden na het afgeven van een machtiging tot automatische incasso en ontvangen hiervoor, i.v.m. besparing op kosten en werkzaamheden, een korting van € 5. Huidige leden, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen de korting niet en betalen dus een hoger tarief. U bespaart uzelf geld en het scheelt ons veel werk en kosten als u per automatische incasso betaalt. Automatische incasso is slechts mogelijk bij het innen van de jaarcontributies, mits de ledenadministratie uiterlijk 20 november beschikt over een schriftelijke machtiging. 

De tarieven luiden als volgt:

  • Abonnees op het clubblad avVN Nieuws € 40,00
  • Atletiekunie recreatieleden inclusief clubblad € 62,00
  • Atletiekunieleden inclusief wedstrijdlicentie en clubblad € 87,50
  • Gezinsleden ontvangen korting
  • Eenmalige entreekosten, c.q. inschrijfkosten avVN € 5,00
  • Eenmalige administratiekosten Atletiekunie € 8,00
  • Aanmelding per eerste van een kwartaal
  • Opzegging vóór 1 november, schriftelijk bij de Ledenadministratie

Alle betalingen:

Rekeningnummer: NL 15 RABO 0343000806 t.n.v.: Penningmeester avVN, te Heusden.
Toezending van extra losse nummers van ons clubblad, zolang de voorraad strekt, incl. porto-kosten € 4,80 per exemplaar.
Bestellen bij de ledenadministratie.